Silect ConfigWise

קונפיגורציה ושינויים בלתי מורשים הם הגורמים לכ-80% מהשבתות שירותי IT ופגיעה בתקינותן של מערכות. זיהוי מוקדם של שינויים בשרתים ובעמדות משתמשים, פיזיות ווירטואליות, והבנת השפעתן העתידית על המערכות השונות הינו אתגר מתמיד. מידע זה חייב להיות זמין תמידית מתוך פתרון גמיש, אשר יוכל לנצל מקורות מידע קיימים ללא הצורך בהטמעה מורכבת, הדורשת משאבים רבים.

Silect ConfigWise הינו פתרון לניטור שלמות הגדרות ותאימותן לסטנדרטים ארגוניים ובין לאומיים.ConfigWise מספק דיווחים על שינויי קונפיגורציה, ניהול מלאי, בקרה על תאימות לתצורה רצויה ועוד באמצעות גישה ידידותית אשר אינה מצריכה הטמעת סוכנים במחשבים השונים.

מהם יתרונות ConfigWise לארגון ?

 • היכולת לזהות תקינות קונפיגורצית מערכות ותאימות לסטנדרטים ארגוניים ובכך לצמצם את כמות התקלות
 • קבלת תמונת מצב ארגונית בכל הקשור לניהול נכסי מחשוב וקונפיגורציה, על מנת לזהות את הצעדים הנדרשים לשם הטמעת סטנדרטים של אבטחת מידעף קונפיגורציה ארגונית מומלצת ועוד
 • ייעול עבודת ה-IT באמצעות מתן אפשרות יצירת תבניות קונפיגורציה רצויות התואמות למדיניות ארגונית, סטנדרטים בתעשייה או הנחיות יצרנים
 • תמיכה בקבלת החלטות מושכלת באמצעות יצירת מרכז ידע ארגוני ותיעוד כל שינוי בקונפיגורציה
configWise Screen

ConfigWise dashboard

יכולות עיקריות של ConfigWise

Dashboard עשיר ניתן להתאמה

 • צפיה ממבט על בכל החריגות מסטנדרטי הקונפיגורציה ותחקור מעמיק עד רמת הפריט אשר אינו תואם לסטנדרט הרצוי
 • שימוש ב-Dashboard להצגת מידע מתוך SCCM/DCM

ניהול מחזור החיים ועדכון Policies ידידותי

 • יצירה ועדכון מהירים של חוקי קונפיגורציה ממערכות קיימות באמצעות אשף יצירת Golden Master
 • ניצול מומחיות בתעשייה והנחיות ספקית באמצעות תבניות מוכנות, כולל Microsoft Security Compliance Manager Baselines
 • ניהול מחזור החיים השלם של אותם Policies, כולל בדיקות תקינות לפני הטמעה, ניהול גרסאות ותיעוד שינויים
 • שמירת עדכניות Policies באמצעות השוואה לסביבה אידיאלית קיימת

איסוף קונפיגורציות וניהול מאגר נתונים מרכזי

 • איסוף מידע מתוזמן או על פי דרישה של פריטי מדיניות קונפיגורציה על מנת להשיג את רמת הפירוט הנדרשת
 • ניצול תשתיות קיימות תוך שימוש אפשרי במידע שנאסף על ידי SCCM/DCM
 • תמיכה בפלטפורמות רחבות ל-windows, Linux, VMWare ו-Hyper-V

דוחות גמישים על קונפיגורציה ושינויים

 • סיכום מידע על פי נקודות איסוף, מחשבים, קבוצות חוקים או פריטי קונפיגורציה עם יכולות סינון מתקדמות
 • דיווח הסטורי על מנת לזהות מגמות שינויי קונפיגורציה
 • שליחה אוטומטית בדואר אלקטרוני של מידע על אי תאימות לסטנדרטים שהוגדרו