MP studio for Operations Manager

כאשר מטמיעים מוצרי שליטה ובקרה, אינכם רוצים להיות מוטרדים על ידי התראות מיותרות או מורכבות רבה. למרות זאת, לפני שתוכלו לנצל את כל יתרונותיו של כלי שו"ב כלשהו, עליכם להבין, להתאים וליישם אוסף גדול ומורכב של חוקים אשר מגדירים מה לבדוק בכל מערכת וסביבה וכיצד להתריע על חריגות. עבור Microsoft system Center Operations Manager, הגדרות אלה כלולות בתוך ה-Management Packs השונים.

Silect Mp Studio נותן לכם את העוצמה להתמחות בחבילות ניטור אלה לאורך כל מחזור חייהן. בין אם אתם בתהליכים ראשוניים של הטמעת Operations Manager ובין אם אתם מנהלי מערכת מנוסים שעושים שימוש נרחב ב-Operations Manager, MP Studio יסייע לכם לחסוך זמן יקר, להימנע מטעויות יקרות אשר יכולות להשפיע על זמינות המערכות ולשפר את אמינותו הכללית של Operations Manager בארגון.

 מהם יתרונותיו של Mp Studio לארגון ?

 • שיפור יכולות התכנון והגברת שיתוף הפעולות בין היחידות העסקיות והטכנולוגיות על מנת לשתף ידע הקשור למערכות הליבה וליישמן בצורה קלה ונוחה בחבילות הניטור
 • צמצום הזמן הנדרש ליישום Operations Manager באמצעות עדכון יעיל יותר של Overrides, כולל בדיקות ואופטימיזציה של חבילות ניטור וניתוח השפעתן
 • צמצום מספר ההתרעות המיותרות באמצעות סביבת בדיקות לפני הטמעה בסבית הייצור
 • ניהול מרכזי של כל חבילות הניטור והשינויים שבוצעו בהן, בין אם הגיעו ממיייקרוסופט, מחברת צד שלישי או שפותחו בארגון.

מחזור חיי חבילות ניטור

היכולות העיקריות של MP Studio:

ניתוח ותיעוד Management Packs

 • יצירת תצוגה אחידה של חוקים, Overrides, מוניטורים ו-Discoveries השייכים ל-MP יחיד או לקבוצת ניטור. ניווט קל בין הרכיבים השונים והיכולת לשתף מידע עם מומחי המערכות.
 • השוואה מהירה של חבילות ניטור חדשות / עדכניות על מנת לזהות שינויים נדרשים ולבצע Impact analysis.
 • תיעוד מהיר ונוח של כל חבילת ניטור והשינויים שבוצעו בה ל-HTML או Excel.

פיתוח והתאמת Management Packs

 • יצירת Management Packs ו-Override Management Pack באמצעות אשף ידידותי.
 • ניהול ויצירת Overrides ב-Bulk
 • ניהול אמין ויעיל של התאמות Managemtn Packs מבוזרות בכל הארגון, המאפשר למומחי המערכות להגדיר את הדרישות המתאימות לניטור וליישמן בחבילת הניטור.

בדיקה וטיוב Management Packs

 • בדיקת Management Packs כנגד שרת אחד או יותר לפני הטמעתם בסביבת הייצור על מנת למנוע מצבים של עומס או חוסר בהתראות
 • Drill Down ישיר מפרטי ההתרעה אל ה-Override המתאים על מנת לטייב את הגדרות ה-Management Pack

ניהול גרסאות

 • Check in ו-Check out לחבילות ניטור ממילון נתונים מרכזי
 • השוואת גרסאות מהירה על מנת לזהות שינויים נדרשים
 • אחזור גרסאות קודמות של Management Packs במקרה תקלה
 • יישום מתודולוגיות ITIL/MOF בכל הקשור ליישום חבילות ניטור

בקרת ותחזוקת Management Packs

 • שמירת תיעוד מלא של כל הסטוריית השינויים שנעשו ב-Management Pack
 • זיהוי מהיר של כל הניטורים והחוקים הפועלים על שרת מסויים