CP Studio for SCCM/DCM

רכיב ה-Desired Configuration Management בתוך System Center Configuration Manager הוא כלי רב עוצמה ,המאפשר להעריך ולעקוב אחר תאימות לרגולציה ושינויי קונפיגורציה ברחבי מערכות ה-IT בארגון. לפני שתוכלו לנצל את היתרונות שבניטור פרואקטיבי של קונפיגורציית המערכות וזיהוי מוקדם של שינויים שעלולים לפגוע בזמניתן, יש צורך לתעד קונפיגורציות נוכחיות ונהלי בקרה (Policies), כמו גם לעשות שימוש במומחיות של יצרני התוכנה הבאה לידי ביטוי ב-Configuration Packs אשר מגדירים כיצד ינטר DCM כל מערכת.

Silect CP studio מספק את היכולת המובנית הדרושה לכם על מנת לקצר משמעותית את זמן יישום DCM ולנהל בקלות את אותם Configuration Packs והגדרות בסיס.בין אם אתם בתהליכים ראשוניים של הטמעת DCM ובין אם אתם מנהלי מערכת מנוסים שעושים שימוש נרחב ב-DCM, CP Studio יסייע לכם לחסוך זמן יקר, להימנע מטעויות יקרות אשר יכולות להשפיע על זמינות המערכות ולשפר את אמינותו הכללית של DCM בארגון.

מהם יתרונותיו של CP studio לארגון ?

 • צמצום הזמן הנדרש ליישם DCM באמצעות פיתוח,בדיקה ,אופטימיזציה של Baselines ו-Configuration Packs וניתוח השפעתם העתידית תוך גישה להגדרות קיימות ב-SCCM.
 • ניצול יכולות קיימות בעת פיתוח Baselines או עדכון הגדרות Configuration Packs ללא הצורך להבין XML וסכמות מידע מורכבות.
 • צמצום מספר ההתרעות השגויות באמצעות בדיקות לפני הטמעה בסביבת הייצור.
 • ניהול מילון נתונים מרכזי של Configuration Packs וההתאמות שלהן, בין אם פותחו בארגון ובין אם התקבלו ממייקרוסופט או מכל חברה אחרת.
 • ניצול יעיל יותר של יכולות DCM בכל ארגון.

מחזור החיים של Configuration Pack

 יכולות עיקריות של CP Studio

ניתוח ותיעוד CP

 • יצירת תצוגה אחידה של כל רכיבי הקונפיגורציה וה-Baselines, כולל רכיבים, הגדרות וחוקים המשוייכים לכל Configuration Pack
 • צפייה בכל רכיבי CP לשם ניתוח רכיבים חשובים ושיתוף התוצאות עם קבוצות התכנון
 • השוואה מהירה של חבילות CP חדשות / עדכניות על מנת לזהות שינויים נדרשים ולבצע Impact analysis

פיתוח והתאמת CP

 • יצירת Configuration Ietsm, Baselines ו-Configuration Packs חדשים באמצעות אשף ידידותי קל לשימוש
 • עריכת CI's, Baselines ו-CP's והוספת רכיבים חדשים באמצעות סקירת הגדרות קיימות
 • יצירת חבילות חוקים וניטור חדשות בצורה קלה על ידי סריקת Golden Master קיים

בדיקה וטיוב CP

 • בדיקת תאימות מערכות ל-CP באמצעות השוואה לשרת אחד או יותר לפני הטמעה ב-SCCM
 • בחינת תוצאות שינויים ב-Baselines או CP's על מנת לזהות השפעה אפשרית על מערכות ושירותים

ניהול גרסאות CP

 • ביצוע Check in ו-Check out ל-CP's מתוך מילון נתונים מרכזי
 • השוואת גרסאות CP's וזיהוי שינויים
 • יכולת שחזור גרסת CP קודמת במקרה הצורך

בקרת ותחזוקת CP

 • תיעוד מלא של כל השינויים שבוצעו בכל גרסאות ה-CP בארגון
 • עדכון מהיר של Baselines בכל פעם שקונפיגורציה אידיאלית (Golden Master) משתנה