Generating business Value

מי אנחנו מה אנו עושים מיהם לקוחותינו

אפיסנס סופטוור פועלת למען קידום הפעילות העסקית מעל תשתית האינטרנט והאינטרה-נט. כחלק מפעילות זו אנו עוסקים בשיפור מהירות אתרים ופורטלים ארגוניים, הטמעת טכנולוגיות לשיפור חווית הגולש ואיתור בעיות פוטנציאליות באתרים ובמערכות הארגוניות התומכות בהם ובעריכת כנסים והדרכות בנושאי Web Performance.

לקוחותינו מגיעים מכל מגזרי המשק הישראלי, מן הגופים הקטנים ביותר כגון מתנ"סים ומלכ"רים וכלה בארגוני ענק כגון גופים ממשלתיים וחברות מובילות במשק כגון בנקים, חברות ביטוח וזרועות הבטחון